thiep-cuoi-c-34-1408-1-600.jpg

Thiệp cưới C-34

55 lượt xem

Giá chưa bao gồm phong bì, thêm phong bì + 1.000đ/c

- Số lượng từ 100 - 249 giá thiệp: 2.140đ/c

- Số lượng từ 250 - 499 (giảm - 15%): 1.819đ/c

- Số lượng từ 500 - 749 (giảm - 20%): 1.712đ/c

- Số lượng từ 750 - 999 (giảm - 25%): 1.605đ/c

- Số lượng từ 1000 trở lên (giảm - 30%): 1.498đ/c

Nhập số lượng để xem báo giá (Tối thiểu 100, tối đa 3000):

Báo giá SL Đơn giá Tạm tính KM Thành tiền Tiết kiệm
Thiệp cưới 500 2.140 1.070.000 -20% 856.000 214.000

- Miễn phí in nhiều nội dung

- In sơ đồ mặt sau +500đ/c, in ảnh +500đ/c

- Báo giá chưa bao gồm phí vận chuyển

Lưu ý: Màu sắc trên ảnh có thể khác từ 5-10% so với thực tế.


Có thể bạn sẽ thích:


thiep-cuoi-c-07-1323-1-300.jpg

2.400đ

C-07

thiep-cuoi-dq-2021-giay-1280-1-300.jpg

5.200đ

DQ-2021 Giấy

thiep-cuoi-c-72-1447-1-300.jpg

4.400đ

C-72

thiep-cuoi-dq-2110-duong-1350-1-300.jpg

5.600đ

DQ-2110 Dương

thiep-cuoi-c-54-1428-1-300.jpg

1.920đ

C-54

thiep-cuoi-dq-2036-laser-xanh-1302-1-300.jpg

7.200đ

DQ-2036 Laser Xanh

thiep-cuoi-dq-2024-go-1284-1-300.jpg

8.800đ

DQ-2024 Gỗ

thiep-cuoi-c-43-1417-1-300.jpg

1.712đ

C-43

thiep-cuoi-dq-2103-do-1340-1-300.jpg

3.600đ

DQ-2103 Đỏ

thiep-cuoi-c-46-1420-1-300.jpg

1.920đ

C-46

thiep-cuoi-c-33-1407-1-300.jpg

1.712đ

C-33

thiep-cuoi-dq-2115-kem-1359-1-300.jpg

5.600đ

DQ-2115 Kem

thiep-cuoi-dq-2019-do-1275-1-300.jpg

4.400đ

DQ-2019 Đỏ

thiep-cuoi-c-03-1319-1-300.jpg

2.400đ

C-03

thiep-cuoi-c-04-1320-1-300.jpg

2.400đ

C-04

thiep-cuoi-dq-2128-1371-1-300.jpg

3.600đ

DQ-2128


Facebook Live Chat